مخزن آنتی باکتریال یا ضد باکتری دارای خاصیتی است که می تواند در برابر باکتری ها مقاومت کند.خاصیت آنتی باکتریالی مخازن آب از روش های مختلفی قابل تامین است و فرایند پیچیده ای نداردو به عنوان مثال یکی از متداولترین عوامل از بین برنده باکتری ها در مخازن آب ، کلر موجود در آب شهری است. عامل دیگر ، جلوگیری از ورود رسوبات به داخل مخزن و جلوگیری از رشد جلبک به درون مخازن است به همین دلیل پیشنهاد می شود از مخزن آب پلی اتیلن سه لایه استفاده کنید.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701    -   09911514001

 

Antibacterial or antibacterial tank has a property that can resist bacteria. The antibacterial property of water tanks can be provided in various ways and does not have a complex process, for example, one of the most common bactericidal agents in tanks. Water is the chlorine in municipal water. Another factor is to prevent sediments from entering the tank and to prevent the growth of algae into the tanks, so it is recommended to use a three-layer polyethylene water tank.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 09911514001

 

یحتوی الخزان المضاد للبکتیریا أو المضاد للبکتیریا على خاصیة یمکنها مقاومة البکتیریا. یمکن توفیر الخاصیة المضادة للبکتیریا لخزانات المیاه بطرق مختلفة ولیس لدیها عملیة معقدة ، على سبیل المثال ، أحد أکثر عوامل مبیدات الجراثیم شیوعًا فی الخزانات. الماء هو الکلور فی المیاه البلدیة. عامل آخر هو منع الرواسب من دخول الخزان ومنع نمو الطحالب فی الخزانات ، لذلک یوصى باستخدام خزان ماء من ثلاث طبقات من البولی إیثیلین.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701 - 09911514001