مخازن پلی اتیلن عمودی برای نگهداری آب شرب،موادشیمیایی و دارو قابل استفاده می باشند.این مخازن برای نصب در مکانهایی که محدودیت فضا وجود دارد گزینه مناسبی است. هرچه ارتفاع مخازن بیشترباشد موجب دستیابی به فشار اب بیشترمی شود.مخازن پلی اتیلن عمودی سه لایه باداشتن لایه مشکی مانع نفوذ نور به داخل آن می شود و در نتیجه از رشد جلبک ها در جداره آن جلوگیری خواهد شد.

شماره تماس : 6 _ 03535204004       تلفن همراه: 3 _ 09911514001

 

یمکن استخدام خزانات البولی إیثیلین العمودیة لتخزین میاه الشرب والمواد الکیمیائیة والأدویة ، وتعتبر هذه الخزانات خیارًا جیدًا للترکیب فی الأماکن ذات المساحة المحدودة. وکلما زاد ارتفاع الخزانات زاد ضغط الماء ، کما أن الخزان العمودی ثلاثی الطبقات من البولی إیثیلین بطبقة سوداء یمنع الضوء من اختراقه ، وبالتالی یمنع نمو الطحالب فی جداره.

رقم الاتصال: 6 _ 03535204004 المحمول: 3 _ 09911514001

 

Vertical polyethylene tanks can be used to store drinking water, chemicals and medicine. These tanks are a good option for installation in places where space is limited. The higher the height of the tanks, the higher the water pressure. The vertical three-layer polyethylene tank with a black layer prevents light from penetrating into it, thus preventing the growth of algae in its wall. Contact number: 6 _ 03535204004 Mobile: 3 _ 09911514001
 

http://radmehrplast.com/