در حال حاضر بهترین و متداول ترین مخزن اب برای ذخیره و نگهداری اب خانه و ساختمان ها مخازن اب پلی اتیلن است.مزایای مخازن پلی اتیلن نسبت به سایرمخازن نظیرمخازن فلزی و... بسیار است.مخازن پلی اتیلن در ابعاد و اندازه های مختلف بصورت تک لایه,دولایه سه لایه و...قابل تولیدمی باشند.

مخازن دولایه پلی اتیلن عمدتا جهت نگهداری محلول های شیمیایی و یا نگهداری آب به صورت دفنی استفاده می شود.مخزن 3 لایه پلی اتیلن که بمنظور ممانعت از تابش نور خورشید به محلول و یا اب طراحی شده است،باعث جلوگیری از تأثیر نور افتاب بر روی محلول های شیمیایی و یا جلوگیری از رشد جلبک در مخزن نگهداری آب می گردد.

شماره تماس : 6 _ 03535204004       تلفن همراه: 3 _ 09911514001

حالیا ، أفضل وأشهر خزانات المیاه لتخزین وصیانة المیاه فی المنازل والمبانی هی خزانات میاه البولی إیثیلین ، ومزایا خزانات البولی إیثیلین مقارنة بالخزانات الأخرى مثل الخزانات المعدنیة وغیرها. یمکن إنتاج طبقة واحدة ، طبقة مزدوجة ، ثلاث طبقات ، إلخ. تُستخدم خزانات البولی إیثیلین مزدوجة الطبقة بشکل أساسی لتخزین المحالیل الکیمیائیة أو الماء للدفن.خزان البولی إیثیلین ثلاثی الطبقات ، المصمم لحجب أشعة الشمس فی المحلول أو الماء ، یمنع تأثیر أشعة الشمس على المحالیل الکیمیائیة أو تمنع نمو الطحالب فی خزان المیاه.

رقم الاتصال: 6 _ 03535204004 المحمول: 3 _ 09911514001

 

Currently, the best and most common water tank for storing and maintaining water in houses and buildings is polyethylene water tanks. The advantages of polyethylene tanks compared to other tanks such as metal tanks, etc. are many. Polyethylene tanks in different dimensions and sizes as Single layer, double layer, three layers, etc. can be produced. Two-layer polyethylene tanks are mainly used for storing chemical solutions or storing water in burial. Chemical solutions or prevent the growth of algae in the water storage tank.
Contact number: 6 _ 03535204004 Mobile: 3 _ 09911514001