در هنگام استفاده از مخازن پلی اتیلن به تکات زیر توجه فرمائید:

  1. مخازن روی سطح کاملاصاف نصب شود.
  2. مخازن را از آتش و مواد گرما زا دور نگه دارید.
  3. محل نصب کامل صاف و یکدست باشد.
  4. از برخورد اشیاء نوک تیز و داغ با بدنه مخزن خودداری شود.
  5. کف محل نصب باید بزرگتر از پایه های مخزن باشد.
  6. مخازن را از الکتریسیته دور نگهدارید.
  7. درب مخزن در تمام مدت استفاده بسته باشد.
  8. زمانیکه مخزن پر است هنگام رانندگی ارام برانید
  9. اتصالات ورود و خروج سیال الزاما در محل نعیین شده روی مخزن نصب شوند.

شماره تماس : 6 _ 03535204004       تلفن همراه: 3 _ 09911514001

 

عند استخدام خزانات البولی إیثیلین ، انتبه لما یلی:

یجب ترکیب الخزانات على سطح مستوٍ تمامًا.

احتفظ بالخزانات بعیدًا عن مواد الحریق والتدفئة.

یجب أن یکون موقع التثبیت سلسًا ومتساویًا تمامًا.

تجنب اصطدام الأجسام الحادة بجسم الخزان.

یجب أن تکون أرضیة موقع الترکیب أکبر من قاعدة الخزان.

احفظ الخزانات بعیدًا عن الکهرباء.

غطاء الخزان مغلق طوال فترة الاستخدام.

قم بالقیادة ببطء عندما یکون الخزان ممتلئًا یجب ترکیب وصلات مدخل ومخرج السوائل فی الموقع المحدد على الخزان.

رقم الاتصال: 6 _ 03535204004 المحمول: 3 _ 09911514001

Tanks should be installed on a perfectly flat surface.

Keep tanks away from fire and heating materials.

The installation site should be completely smooth and even.

Avoid sharp objects hitting the tank body.

The floor of the installation site must be larger than the base of the tank.

Keep tanks away from electricity.

The tank lid is closed for the entire period of use.

Drive slowly when the tank is full Fluid inlet and outlet connections must be installed at the designated location on the tank.

Contact number: 6 _ 03535204004 Mobile: 3 _ 09911514001

 

http://radmehrplast.com/