شرکت رادمهر پلاست با تولید مخازن پلی اتیلن در انواع افقی ، عمودی ، بیضی و ... و با لایه بندی های متفاوت قابل تولید است. مخازن تک لایه شرکت از یک لایه تشکیل شده است و ترجیحا برای مواد شیمیایی و سوختی مورد استفاده قرار میگیرد. مخازن تک لایه رادمهر پلاست از پلی اتیلن فود گرید کاملا بهداشتی 3840 تولید میشود و قابلیت تولید در تمام سایز های افقی و عمودی را دارا میباشد.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608  -  6-35204004-035

 

Radmehr Plast Company can be produced by producing polyethylene tanks in horizontal, vertical, oval, etc. types and with different layers. The company's single-layer tanks consist of one layer and are preferably used for chemicals and fuels. Radmehr Plast single layer tanks are made of completely hygienic 3840 polyethylene food grade and can be produced in all horizontal and vertical sizes.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608  -  035-35204004-6

 

یمکن إنتاج شرکة Radmehr Plast من خلال إنتاج خزانات البولی إیثیلین بأنواع أفقیة ورأسیة وبیضاویة وغیرها وبطبقات مختلفة. تتکون خزانات الشرکة أحادیة الطبقة من طبقة واحدة ویفضل استخدامها للمواد الکیمیائیة والوقود. صهاریج Radmehr Plast أحادیة الطبقة مصنوعة من مادة البولی إیثیلین 3840 الصحیة تمامًا ویمکن إنتاجها بجمیع الأحجام الأفقیة والرأسیة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة:  09131593608  -  6-35204004-035