مخازن پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در شرایط جوی مختلف از دوام زیادی برخوردار و عمر نسبتا طولانی دارد. مخازن پلی اتیلن به دلیل نوع تولید خاص هیچگاه دچار نشتی نمی شود به همین دلیل این مخازن برای نگهداری مواد نفتیو شیمیایی که نشت آنها منجر به آسیب به محیط زیست می شود بسیار مناسب است. مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست از 10 سال ضمانت نامه کتبی و 12 سال خدمات پس از فروش برخوردار می باشد.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608  -  6-35204004-035

 

Polyethylene tanks are very durable and have a relatively long life due to their high resistance in different weather conditions. Polyethylene tanks never leak due to the specific type of production, so these tanks are very suitable for storing petrochemicals whose leakage leads to environmental damage. Radmehrplast polyethylene tanks have a 10-year written warranty and 12-year after-sales service.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608  -  035-35204004-6

 

تتمیز خزانات البولی إیثیلین بأنها متینة للغایة ولها عمر طویل نسبیًا نظرًا لمقاومتها العالیة فی الظروف الجویة المختلفة. لا تتسرب خزانات البولی إیثیلین أبدًا بسبب نوع الإنتاج المحدد ، لذا فإن هذه الخزانات مناسبة جدًا لتخزین البتروکیماویات التی یؤدی تسربها إلى الإضرار بالبیئة. تتمتع خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast بضمان مکتوب لمدة 10 سنوات وخدمة ما بعد البیع لمدة 12 عامًا.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608   -   6-35204004-035