مخازن پلی اتیلن عمودی رادمهرپلاستاز 100 لیتر تا 5000 لیترو در انواع تک لایه تا چهار لایه تولید می شود. این مخازن به صورت یکپارچه تولید شده و قیمت آن نسبت به مخازن افقی کمتر است و حجم کمتری هم می گیرد.

مخازن عمودی رادمهرپلاست دارای نشان استاندارد و سیب سلامت است و نام تجاری هر محصول نیز روی آن حک شده است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی  :  09131593608   -   6-35204004-035

 

Radmehrplastase vertical polyethylene tanks of 100 liters to 5000 liters are produced in single-layer to four-layer types. These tanks are produced in an integrated manner and its price is lower than horizontal tanks and it takes less volume. Radmehrplast vertical tanks have a standard mark and health apple and the brand of each product is engraved on it.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608  -  035-35204004-6

 

یتم إنتاج خزانات البولی إیثیلین العمودیة Radmehrplastase من 100 لتر إلى 5000 لتر فی أنواع من طبقة واحدة إلى أربع طبقات. یتم إنتاج هذه الخزانات بطریقة متکاملة وسعرها أقل من الخزانات الأفقیة وتأخذ حجمًا أقل. تحتوی خزانات Radmehrplast الرأسیة على علامة قیاسیة وتفاحة صحیة ونقش علیها العلامة التجاریة لکل منتج.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة:  09131593608    -    6-35204004-035