شرکت رادمهرپلاست مخازن زیرپله ای در ابعاد مختلف طبق سفارش مشتری تولید می نماید. مخازن زیرپله به صورت تک لایه و چند لایه عرضه می شود و امکان تولید مخازن در رنگ های مختلف وجود دارد ولی عمدتا از رنگ سفید استفاده می شود. مخازن زیرپله برای ذخیره آب شرب ، مواد غذایی ، دارویی و انواع مواد شیمیایی به کار گرفته می شود.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی  :  09131593608  -  6-35204004-035  -  09910766701

 

Radmehrplast Company produces sub-step tanks in different dimensions according to the customer's order. Under-stair tanks are offered in single-layer and multi-layer and it is possible to produce tanks in different colors, but mainly white color is used. Underpass tanks are used to store drinking water, food, medicine and a variety of chemicals.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608  -  035-35204004-6  -  09910766701

 

تنتج شرکة Radmehrplast صهاریج فرعیة بأبعاد مختلفة وفقًا لطلب العمیل. یتم تقدیم الخزانات السفلیة بطبقة واحدة ومتعددة الطبقات ویمکن إنتاج خزانات بألوان مختلفة ، ولکن یتم استخدام اللون الأبیض بشکل أساسی. تستخدم خزانات الممر السفلی لتخزین میاه الشرب والطعام والأدویة ومجموعة متنوعة من المواد الکیمیائیة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608   -   6-35204004-035   -   09910766701