مخازن عمودی شرکت رادمهرپلاست از حجم 100 لیتر تا 5000 لیتر قابل تولید است. این مخازن برای نگهداری و ذخیره انواع سیالات و مایعات شیمیایی و دارویی مناسب است. مخازن عمودی نسبت به مخازن افقی قیمت کمتری دارد چون مخزن های افقی پایه دار هستند و وزن بیشتری دارند. همچنین مخازن عمودی برای نصب در فضاهایی که محدودیت ارتفاع ندارند پیشنهاد می شوند اما برای پشت بام ها مناسب نیستند.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :  09131593608  -  09910766701  -  6-35204004-035

 

Vertical tanks of Radmehrplast Company can be produced from 100 liters to 5000 liters. These tanks are suitable for storing and storing all kinds of fluids and chemical and pharmaceutical liquids. Vertical tanks are less expensive than horizontal tanks because horizontal tanks are grounded and weigh more. Vertical tanks are also recommended for installation in spaces that have no height limit but are not suitable for roofs.  

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608  -  09910766701  -  035-35204004-6

 

یمکن إنتاج الخزانات العمودیة من شرکة Radmehrplast من 100 لتر إلى 5000 لتر. هذه الخزانات مناسبة لتخزین وتخزین جمیع أنواع السوائل والسوائل الکیمیائیة والصیدلانیة. الخزانات العمودیة أقل تکلفة من الخزانات الأفقیة لأن الخزانات الأفقیة مؤرضة وتزن أکثر. یوصى أیضًا بترکیب الخزانات العمودیة فی المساحات التی لیس لها حد ارتفاع ولکنها غیر مناسبة للأسطح.  

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608  -  09910766701  -  6-35204004-035