مخازن پلی اتیلن افقی یا خوابیده رادمهرپلاست از 100 لیتر تا 3000 لیتر و به صورت تک لایه ، سه لایه و چهار لایه تولید می شوند. مخازن افقی به صورت پایه دار در بازار موجودند و به همین دلیل وزن آنها از مخازن افقی بیشتر است. مخزن افقی به دلیل ساختار و شکل ظاهری خود ، فشار حاصل از وزن مواد ذخیره شده در داخل تانکر پلی اتیلن را در سطح بیشتری نسبت به مخازن دیگر پخش کرده و در نتیجه در صورت نیاز به نصب مخزن آب در پشت بام ، بیشتر مخازن افقی پیشنهاد می شوند.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :  09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

Radmehrplast horizontal or supine polyethylene tanks are produced from 100 liters to 3000 liters and are produced in single, three and four layers. Horizontal tanks are available in the market as a base and therefore they weigh more than horizontal tanks. Due to their structure and appearance, the horizontal tank distributes the pressure due to the weight of the materials stored inside the polyethylene tank at a higher level than other tanks, and therefore, if the need to install a water tank on the roof, most horizontal tanks are recommended. be.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608  -  09910766701  -  09135375883

 

یتم إنتاج خزانات Radmehrplast الأفقیة أو المستقیمة من البولی إیثیلین من 100 لتر إلى 3000 لتر ویتم إنتاجها فی طبقات فردیة وثلاثیة وأربع طبقات. تتوفر الخزانات الأفقیة فی السوق کقاعدة وبالتالی فهی تزن أکثر من الخزانات الأفقیة. نظرًا لهیکلها ومظهرها ، فإن الخزان الأفقی یوزع الضغط بسبب وزن المادة المخزنة داخل خزان البولی إیثیلین بمستوى أعلى من الخزانات الأخرى ، وبالتالی ، إذا کانت هناک حاجة لترکیب خزان میاه على السطح ، یکون أفقیًا فی الغالب یوصى باستخدام الخزانات.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883