مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست برای ذخیره سازی آب و طیف وسیعی از سیالات مورد استفاده قرار میگیرد. این مخازن در بین عموم مردم با عنوان مخازن پلاستیکی نیز شناخته می شوند عموما در ساختمان ها ، صنایع کشاورزی ، شیمیایی ، و خوراکی برای ذخیره سازی و حمل و نقل آب و دیگر مایعات مورد استفاده قرار می گیرد.در حال حاضر در دنیا ذخیره سازی و حمل و بسته بندی انواع آفت کش ها و بسیاری از مواد شیمیایی توسط مخازن پلی اتیلنی انجام می شود.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :  09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

Radmehrplast polyethylene tanks are used to store water and a wide range of fluids. These tanks are also popularly known as plastic tanks. They are commonly used in buildings, agricultural, chemical, and food industries to store and transport water and other liquids. Currently in the world, storage And the transportation and packaging of various pesticides and many chemicals is done by polyethylene tanks.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

تُستخدم خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast لتخزین المیاه ومجموعة کبیرة من السوائل. تُعرف هذه الخزانات أیضًا باسم الخزانات البلاستیکیة. وهی تستخدم بشکل شائع فی المبانی والصناعات الزراعیة والکیمیائیة والغذائیة لتخزین ونقل المیاه والسوائل الأخرى. حالیًا فی العالم ، تخزین ونقل وتعبئة المبیدات المختلفة والعدید من المواد الکیمیائیة یتم بواسطة خزانات البولی إیثیلین.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883