اگر به دنبال مخازن نگهداری هستید که بتواند کیفیت آب بالایی را برای شما فراهم نماید بدون شک مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست در بالاترین رده قرار می گیرند. مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست با توجه به اینکه مشمول خوردگی نمی شوند ، می توانند کیفیت آب بالایی را در طول زمان برای مصرف کننده فراهم نمایند. مخازن آب پلی اتیلن بیشترین کاربرد را در حوزه نگهداری آب شرب و غیر شرب به خود اختصاص داده اند.با توجه به اینکه پلی اتیلن به صورت ذاتی دارای مقاومت شیمیایی بالایی می باشد ، نگهداری آب های غیرقابل شرب حتی با سختی بالا هیچ گونه تاثیری بر روی خواص مکانیکی و شیمیایی آنها نخواهد داشت.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

If you are looking for storage tanks that can provide you with high water quality, Radmehrplast polyethylene tanks are undoubtedly in the highest category. Radmehrplast polyethylene tanks can provide high water quality for the consumer over time, as they are not subject to corrosion. Polyethylene water tanks are the most widely used in the field of storage of drinking and non-drinking water. Due to the fact that polyethylene is inherently highly chemical resistant, storage of non-potable water even with high hardness has no effect on It will not have on their mechanical and chemical properties.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

إذا کنت تبحث عن صهاریج تخزین یمکن أن توفر لک جودة میاه عالیة ، فإن خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast هی بلا شک فی أعلى فئة. یمکن أن توفر خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast جودة میاه عالیة للمستهلک بمرور الوقت ، لأنها لا تخضع للتآکل. تعتبر خزانات المیاه المصنوعة من البولی إیثیلین هی الأکثر استخدامًا فی مجال تخزین میاه الشرب وغیر الصالحة للشرب. نظرًا لحقیقة أن البولی إیثیلین ذو مقاومة عالیة للمواد الکیمیائیة بطبیعته ، فإن تخزین المیاه غیر الصالحة للشرب حتى مع صلابة عالیة لا یؤثر علیها. لها خصائصها المیکانیکیة والکیمیائیة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883