انواع تانکر آب پلی اتیلن یا تانکر پلاستیکی در شکل ها و ابعاد مختلف بنا به نیاز مشتریان تولید می شود. در حال حاضر تانکر های آب شرکت رادمهرپلاست در شکل های افقی یا خوابیده ، عمودی یا ایستاده ، بیضی ، زیرپله و سمپاش قابل تولید است. این مخازن در حجم های مختلف نیز ارائه شده و دارای 10 ضمانت نامه کتبی و 12 خدمات پس از فروش می باشد.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608    -    09910766701    -    09135375883

 

Types of polyethylene water tanks or plastic tanks are produced in different shapes and dimensions according to customer needs. At present, Radmehrplast water tankers can be produced in horizontal or lying, vertical or standing, oval, underpass and sprayer forms. These tanks are also offered in different volumes and have 10 written warranties and 12 after-sales services.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

یتم إنتاج أنواع صهاریج المیاه المصنوعة من البولی إیثیلین أو الصهاریج البلاستیکیة بأشکال وأبعاد مختلفة وفقًا لاحتیاجات العملاء. فی الوقت الحاضر ، یمکن إنتاج صهاریج المیاه Radmehrplast فی أشکال أفقیة أو أفقیة ، رأسیة أو قائمة ، بیضاویة ، ممر سفلی وبخاخ. یتم تقدیم هذه الخزانات أیضًا بأحجام مختلفة ولدیها 10 ضمانات مکتوبة و 12 خدمة ما بعد البیع.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883