• قابلیت ایجاد سوراخ با ابزار های معمولی در نجاری را دارد.
  • قابلیت نصب شیر آلات مختلف و نصب انواع لوله کشی را دارد.
  • در صورت استفاده از مواد با کیفیت ، آب شرت و مایعات مختلف را بدون تغییر رنگ ، بو و مزه نگهداری می کند.
  • در انواع مخازن سه لایه از رشد قارچ ها و جلبک ها جلوگیری می کند.
  • به دلیل خاصیت عایق بودن مخازن ، از انتقال گرما به داخل آن جلوگیری می کند.
  • قابلیت انتقال مناسب مایعات به سایر مجاری و انشعابات مختلف را دارد.
  • از مواد شیمیایی در برابر خوردگی و پوسیدگی مقاومت می کند.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608  -  6-35204004-035

 

Has the ability to make holes with ordinary tools in carpentry. Ability to install different valves and install all types of plumbing. If you use quality materials, the water retains the shirt and various liquids without changing the color, smell and taste. Prevents the growth of fungi and algae in a variety of three-layer tanks. Due to the insulating properties of the tanks, it prevents heat transfer into it. It has the ability to properly transfer fluids to other ducts and different branches. Resistant to chemicals against corrosion and rot.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608 - 035-35204004-6

 

لدیه القدرة على عمل ثقوب بأدوات النجارة العادیة. إمکانیة ترکیب محابس مختلفة وترکیب کافة أنواع السباکة. إذا کنت تستخدم خامات عالیة الجودة ، فإن الماء یحتفظ بالقمیص والسوائل المختلفة دون تغییر اللون والرائحة والطعم. یمنع نمو الفطریات والطحالب فی مجموعة متنوعة من الخزانات ثلاثیة الطبقات. نظرًا لخصائص العزل للخزانات ، فإنه یمنع انتقال الحرارة إلیها. لدیها القدرة على نقل السوائل بشکل صحیح إلى القنوات الأخرى والفروع المختلفة.مقاومة للمواد الکیمیائیة ضد التآکل والعفن.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608  -  6-35204004-035