مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست دارای طول عمر نسبتا بالایی بوده و دارای بیش از 25سال عمر مفید مخزن می باشد. مواد مورد استفاده برای ساخت آن ها به خوبی قادر به تحمل گرما و نور خورشید هستند با این حال در برخی از موارد گرما و نور خورشید می تواند برخی از مخازن پلی اتیلن را تضعیف کرده و باعث شکسته شدن آن ها شود. از این رو توصیه می شود تاجایی که امکان دارد برای این مخازن سایه بان تعبیه شود.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی  :  09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

  Radmehrplast polyethylene tanks have a relatively long service life and have more than 25 years of useful life of the tank. The materials used to make them are well able to withstand heat and sunlight. However, in some cases, heat and sunlight can weaken some polyethylene tanks and cause them to break. Therefore, it is recommended to install canopies for these tanks as much as possible.

 

Contact number for ordering and obtaining agency : 09131593608 - 09910766701 - 09135375883

 

تتمتع خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast بعمر خدمة طویل نسبیًا ولدیها أکثر من 25 عامًا من العمر الإنتاجی للخزان. المواد المستخدمة فی صنعها قادرة على تحمل الحرارة وأشعة الشمس ، ولکن فی بعض الحالات یمکن للحرارة وأشعة الشمس أن تضعف بعض خزانات البولی إیثیلین وتتسبب فی کسرها. لذلک ، یوصى بتثبیت الستائر لهذه الخزانات قدر الإمکان.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة : 09131593608   -   09910766701   -   09135375883