مخزن های پلی اتیلن از مخازن نگهداری و ذخیره سازی مایعات هستند که در این نوع مخزن از پلیمری به نام پلی اتیلن ، که از مشتقات نفت خام می باشد استفاده می شود. مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست به دلیل ترکیبات به کار رفته در ساختارشان از پایداری بالایی برخوردارند و به سختی با مواد دیگر واکنش نشان می دهند. از این رو میزان خوردگی در این مخازن تقریبا صفر است.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :  09910766701   -   09911514001

 

Polyethylene tanks are storage tanks for liquids. In this type of tank, a polymer called polyethylene, which is a derivative of crude oil, is used. Radmehrplast polyethylene tanks are highly stable due to the compounds used in their structure and react with other materials with difficulty. Hence the corrosion rate in these tanks is almost zero.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 09911514001

 

خزانات البولی إیثیلین عبارة عن خزانات تخزین للسوائل ، وفی هذا النوع من الخزانات ، یتم استخدام بولیمر یسمى البولی إیثیلین ، وهو مشتق من النفط الخام. تتمتع خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast بثبات عالٍ بسبب المرکبات المستخدمة فی هیکلها وتتفاعل مع المواد الأخرى بصعوبة. ومن ثم فإن معدل التآکل فی هذه الخزانات یکاد یکون صفرًا.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701 - 09911514001