نکات قبل از خرید مخزن :

شما به عنوان خریدار باید قبل از خرید مشاوره های لازم در خصوص نوع مخزن ، حجم مخزن ، محل نصب ، ابعاد محل نصب و ... را بررسی نموده و آن را با کارشناسان شرکت در میان بگذارید. شرکت رادمهرپلاست مخازن افقی را در حجم های 100 تا 3000 و مخازن عمودی را در حجم های 100 تا 5000 تولید می کند. مخازن دیگر نیز مانند مخازن عمودی بلند ، بیضی ، زیرپله و سمپاش در حجم های مختلف در این شرکت قابل تولید است.

 

شماره تماس جهت مشاوره ، سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   09911514001

 

Tips before buying a tank: As a buyer, you should check the necessary advice about the type of tank, tank volume, installation location and dimensions of the installation site before purchasing and discuss it with the company's experts. Radmehrplast Company produces horizontal tanks in volumes of 100 to 3000 and vertical tanks in volumes of 100 to 5000. Other tanks such as long vertical tanks, oval, underpass and sprayer in different volumes can be produced in this company.

 

Contact number for consultation, ordering and agency: 09910766701 - 09911514001

 

نصائح قبل شراء الخزان: بصفتک مشترًا ، یجب علیک التحقق من النصائح اللازمة حول نوع الخزان وحجم الخزان وموقع التثبیت وأبعاد موقع التثبیت قبل الشراء ومناقشتها مع خبراء الشرکة. تنتج شرکة Radmehrplast خزانات أفقیة بأحجام من 100 إلى 3000 وخزانات عمودیة بأحجام من 100 إلى 5000. یمکن إنتاج خزانات أخرى مثل الخزانات العمودیة الطویلة ، والخزانات البیضاویة ، والممر السفلی ، والبخاخ بأحجام مختلفة فی هذه الشرکة.

 

رقم الاتصال للاستشارة والطلب والتوکیل: 09910766701 - 09911514001