مخزن آب پلی اتیلن برای ذخیره سازی و نگهداری آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد. مخازن پلی اتیلن سه لایه رادمهرپلاست دارای یک لایه تیره رنگ در داخل بدنه خود می باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در داخل مخزن شود و به همین دلیل استفاده از مخازن پلی اتیلن تک لایه برای ذخیره آب شرب مخصوصا در فضای باز پیشنهاد نمی شود.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701    -   6-35204004-035

 

Polyethylene water tank is used to store and maintain drink water. Polyethylene tanks of three layers of rheumorplasts have a dark layer in the body to prevent sunlight and increase algae and bacteria in the reservoir, and therefore the use of single-layer polyethylene tanks for water storage, especially in space Open not offered.

 

Contact number for ordering and obtaining representation: 09910766701 - 035-35204004-6

 

یستخدم خزان میاه البولی إیثیلین لتخزین وصیانة میاه الشراب. تحتوی الدبابات البولی إیثیلین من ثلاث طبقات من ثلاث طبقات من طبقة مظلمة فی الجسم لمنع أشعة الشمس وزیادة الطحالب والبکتیریا فی الخزان، وبالتالی استخدام خزانات البولی إیثیلین ذات الطبقة الفردیة لتخزین المیاه، خاصة فی الفضاء مفتوحة غیر مقدم.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على التمثیل: 09910766701 - 6-35204004-035