اگر مخزن آب قرار است در فضایی نصب شود که نور به آن تابیده شود حتما باید خاصیت ضد جلبکی داشته باشد ، در غیر این صورت آب درون آن جلبک خواهد زد و شرایط برای رشد باکتری ها فراهم شده و آن آب برای مصارف بهداشتی غیر قابل استفاده خواهد بود. در میان مخازن پلی اتیلنی ، مخزن آب پلی اتیلن سه لایه رادمهرپلاست ضد جلبک بوده ، بدنه آن آنتی یووی است و برای ذخیره آب آشامیدنی و مایعات دیگر انتخاب مناسبی است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   6-35204004-035

 

If the water tank is to be installed in a space that is exposed to light, it must have anti-algal properties, otherwise the water inside it will be algae and the conditions for the growth of bacteria are provided and that water is unusable for sanitary purposes. will be. Among polyethylene tanks, Radmehrplast three-layer polyethylene water tank is anti-algae, its body is anti-UV and is a good choice for storing drinking water and other liquids.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 035-35204004-6

 

إذا تم ترکیب خزان المیاه فی مکان ینبعث منه الضوء ، فیجب أن یکون له خصائص مضادة للطحالب ، وإلا فإن الماء بداخله سیکون طحالب ویتم توفیر ظروف نمو البکتیریا وأن المیاه غیر صالحة للاستعمال للأغراض الصحیة سوف یکون. من بین خزانات البولی إیثیلین ، خزان میاه البولی إیثیلین ثلاثی الطبقات Radmehrplast مضاد للطحالب ، جسمه مضاد للأشعة فوق البنفسجیة وهو خیار جید لتخزین میاه الشرب والسوائل الأخرى.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701    -    6-35204004-035