کاربرد های مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست در صنایع :

تولید و پالایش نفت (شرکت های نفتی) به منظور حمل و نقل مواد

کارخانجات شیمیایی و پالایشگاه ها

ذخیره سازی و حمل و نقل به صورت حجیم و فله

صنایع تولید کننده مایعات و بخار

مخازن پلی اتیلن علاوه بر صنایع در مقیاس کوچکتر و در ساختمان سازی برای ذخیره آب نیز قابل استفاده است. بنابراین هنگام ساخت و ساز محل تعبیه و نصب این مخازن باید در نظر گرفته شود، زیرا به هنگام نصب باید نکات مهمی را در نظر داشت.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   6-35204004-035

 

Applications of Radmehrplast polyethylene tanks in industries: Production and refining of oil (oil companies) for the transportation of materials Chemical plants and refineries Bulk storage and transportation Liquid and steam industries Polyethylene tanks can be used for water storage in addition to smaller scale industries and in construction. Therefore, the location of installation and installation of these tanks should be considered during construction, because important points should be considered during installation.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 035-35204004-6

 

تطبیقات خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast فی الصناعات: انتاج وتکریر البترول (شرکات البترول) لنقل المواد مصانع الکیماویات والمصافی التخزین والنقل بالجملة الصناعات السائلة والبخاریة یمکن استخدام خزانات البولی إیثیلین لتخزین المیاه بالإضافة إلى الصناعات الصغیرة وفی البناء. لذلک ، یجب مراعاة موقع ترکیب وترکیب هذه الخزانات أثناء البناء ، لأنه یجب مراعاة النقاط المهمة أثناء الترکیب.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701    -    6-35204004-035