محصولات تولید شده در شرکت رادمهرپلاست به دلیل تولید با فرایند دورانی به صورت ذاتی دارای خواصی مانند همگن بودن ضخامت دیواره ها و استحکام زیاد گوشه ها هستند. ضمنا جهت افزایش استحکام بدنه مخزن و همچنین زیبایی بیشتر ، می توان از شیار هایی در طراحی محصول استفاده نمود که شرکت رادمهرپلاست این نکته را در تولید مخازن خود رعایت کرده است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   6-35204004-035   -   09911514001

 

The products produced in Radmehrplast Company have inherent properties such as homogeneity of wall thickness and high strength of corners due to production with a rotational process. In addition, to increase the strength of the tank body and also more beauty, grooves can be used in product design that Radmehrplast Company has observed this point in the production of its tanks.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 035-35204004-6 - 09911514001

 

المنتجات المنتجة فی شرکة Radmehrplast لها خصائص متأصلة مثل تجانس سمک الجدار والقوة العالیة للزوایا بسبب الإنتاج مع عملیة الدوران. بالإضافة إلى ذلک ، لزیادة قوة جسم الخزان ولزیادة جماله أیضًا ، یمکن استخدام الأخادید فی تصمیم المنتج الذی لاحظته شرکة Radmehrplast هذه النقطة فی إنتاج خزاناتها.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701    -    6-35204004-035    -    09911514001