مخازن عمودی رادمهرپلاست استوانه ای شکل می باشند که به آن منبع آب ایستاده نیز می گویند و در ارتفاع های کوتاه و بلند در بازار ارائه می شوند. این مخازن برای نگهداری آب شرب ، مواد شیمیایی و دارو قابل استفاده می باشند. مخازن آب پلی اتیلن عمودی سه لایه با داشتن لایه رنگی مشکی مانع از نفوذ نور به داخل مخزن شده و از رشد جلبکها در جدار آن جلوگیری می کنند. همچنین تمامی مخازن مقاوم در برابر اشعه یووی (UV) خورشید می باشند.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   09911514001

 

Radmehrplast vertical tanks are cylindrical in shape, which is also called standing water source and are offered in the market at short and high heights. These tanks can be used to store drinking water, chemicals and medicine. Vertical three-layer polyethylene water tanks with a black color layer prevent light from penetrating into the tank and prevent the growth of algae in its wall. Also, all tanks are resistant to the sun's UV rays.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 09911514001

 

خزانات Radmehrplast الرأسیة أسطوانیة الشکل ، والتی تسمى أیضًا مصدر المیاه الراکدة ویتم تقدیمها فی السوق على ارتفاعات قصیرة وعالیة. یمکن استخدام هذه الخزانات لتخزین میاه الشرب والمواد الکیمیائیة والأدویة. تمنع خزانات المیاه العمودیة من البولی إیثیلین ثلاثیة الطبقات بطبقة سوداء الضوء من اختراق الخزان وتمنع نمو الطحالب فی جداره. کما أن جمیع الخزانات مقاومة لأشعة الشمس فوق البنفسجیة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701 - 09911514001