مخازن شرکت رادمهرپلاست ازمواد اولیه فودگرید 3840 تولید می شود و مزایای این مخازن دوام بسیار بالا و مقاوم در برابر پوسیدگی و خوردگی ، وزن کم و امکان جابجایی و نصب سریع و آسان ، قیمت کمتر نسبت به منبع های فلزی ، بتنی ، فایبرگلس ، قابلیت شست و شو و نظافت آسان ، بهداشتی بودن و سازگاری کامل با مواد بهداشتی و خوراکی ، عایق بودن در برابر گرما و سرما می باشد.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   09911514001   -    6-35204004-035

  

Radmehrplast tanks are produced from food grade 3840 raw materials and the advantages of these tanks are very high durability and resistant to rot and corrosion, low weight and the possibility of quick and easy removal and installation, lower price than metal, concrete, fiberglass sources, washability It is easy to clean and sanitize, is hygienic and fully compatible with hygienic and food materials, and is insulated against heat and cold.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 035-35204004   -   09911514001

 

یتم إنتاج خزانات Radmehrplast من المواد الخام ذات الدرجة الغذائیة 3840 وتتمثل مزایا هذه الخزانات فی المتانة العالیة جدًا ومقاومة التعفن والتآکل وانخفاض الوزن وإمکانیة الإزالة والترکیب بسرعة وسهولة وسعر أقل من المعادن والخرسانة ومصادر الألیاف الزجاجیة ، قابلیة الغسل من السهل تنظیفها وتعقیمها ، وهی صحیة ومتوافقة تمامًا مع المواد الصحیة والمواد الغذائیة ، وهی معزولة ضد الحرارة والبرودة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701    -   09911514001    -    6-35204004-035