مخازن پلی اتیلن انواع مختلفی دارد که با توجه به شکل طراحی ، سایز ، ضد جلبک بودن یا نبودن و ... به دسته های مختلفی تقسیم می شوند.  در مخازن ضد جلبک نور خورشید به هیچ عنوان داخل مخزن نمی رود و به همین دلیل جلبک نمی زند. مخازن تولیدی شرکت رادمهر پلاست بر اساس شکل ظاهری به دسته های زیر تقسیم می شود : مخازن افقی یا خوابیده ، مخازن عمودی یا ایستاده ، مخازن عمودی بلند ، مخازن زیر پله ، مخازن بیضی و مخازن سمپاش.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   09911514001    -    6-35204004-035

 

Polyethylene tanks have different types that are divided into different categories according to the design, size, anti-algae, or .... In the anti-alga reservoirs of sunlight, it does not go inside the reservoir and so does not alga. The manufacturing tanks of Radmehr Plast Company are divided into the following categories: horizontal tanks, vertical or standing reservoirs, high vertical reservoirs, stairs tanks, oval tanks and spraying tanks.

 

Contact number for ordering and obtaining representation: 09910766701 - 09911514001 - 035-35204004-6

 

لها خزانات البولی إیثیلین لها أنواع مختلفة تنقسم إلى فئات مختلفة وفقا للتصمیم والحجم أو المضادة للطحالب أو .... فی خزانات مکافحة الغلق من أشعة الشمس، فإنه لا یذهب داخل الخزان وکذلک لا alga. تنقسم الدبابات التصنیعیة لشرکة Radmehr Plast إلى الفئات التالیة: الدبابات الأفقیة أو الخزانات الرأسیة أو الدائمة، والخزانات العمودی العالیة، وخزانات الدرجات، والخزانات البیضاویة وخزانات الرش.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على التمثیل: 09910766701 - 09911514001 - 6-35204004-035