مخازن پلی اتیلن سه لایه شرکت رادمهرپلاست برای تمام شرایط آب و هوایی طراحی و تولید می شوند و در مناطق بسیار گرمسیر و سردسیر مورد استفاده می باشد. لازم به ذکر است که مخازن پلی اتیلی سه لایه شرکت رادمهرپلاست در تمامی شرایط آب و هوایی ایران قابل استفاده می باشند و کاملا ضدجلبک و آنتی باکتریال هستند ، به همین دلیل بهترین انتخاب برای ذخیره اب شرب ، مخزن آب سه لایه رادمهرپلاست است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701   -   6-35204004-035

 

Radmehrplast three-layer polyethylene tanks are designed and produced for all weather conditions and are used in very tropical and cold regions. It should be noted that Radmehrplast three-layer polyethylene tanks can be used in all climatic conditions of Iran and are completely anti-algae and antibacterial, so the best choice for storing drinking water is Radmehrplast three-layer water tank.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001 - 09910766701 - 6-35204004-035

 

صُممت خزانات البولی إیثیلین ثلاثیة الطبقات Radmehrplast وإنتاجها لجمیع الظروف الجویة وتستخدم فی المناطق الاستوائیة والباردة للغایة. تجدر الإشارة إلى أن خزانات البولی إیثیلین ثلاثیة الطبقات Radmehrplast یمکن استخدامها فی جمیع الظروف المناخیة لإیران وهی مقاومة تمامًا للطحالب والبکتیریا ، لذا فإن أفضل خیار لتخزین میاه الشرب هو خزان المیاه Radmehrplast المکون من ثلاث طبقات.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001 - 09910766701 - 6-35204004-035