امروزه بسیاری از کارخانجات و کارگاه ها از مخزن پلی اتیلن به عنوان مخزن نگهداری اسید و مواد شیمیایی استفاده می کنند. مخزن ضد اسید پلی اتیلن تفاوت هایی با مخزن آب پلی اتیلنی دارد و باید توانایی و مقاومت کافی برای نگهداری اسیدها را داشته باشد و شرکت رادمهرپلاست مفتخر هست که با کیفیت ترین مخزن نگهداری مواد شیمیایی و مخزن آب پلی اتیلن را در ابعاد و اندازه های مختلف عرضه نماید.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   09911514001

 

Today, many factories and workshops use polyethylene tanks as storage tanks for acids and chemicals. Anti-acid polyethylene tank is different from polyethylene water tank and must have sufficient ability and resistance to store acids and Radmehrplast company is proud to have the highest quality chemical storage tank and polyethylene water tank in different dimensions and sizes. Offer.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 09911514001

 

الیوم ، تستخدم العدید من المصانع والورش خزانات البولی إیثیلین کخزانات للأحماض والمواد الکیمیائیة. یختلف خزان البولی إیثیلین المضاد للأحماض عن خزان المیاه من البولی إیثیلین ویجب أن یتمتع بقدرة ومقاومة کافیتین لتخزین الأحماض وتفخر شرکة Radmehrplast بامتلاکها لخزان تخزین کیمیائی عالی الجودة وخزان میاه من البولی إیثیلین بأبعاد وأحجام مختلفة.

 

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701 - 09911514001