همانطور که از نام مخازن زیرپله ای پیداست این محصول برای نصب در زیر پله های ساختمان ها طراحی و تولید شده است . زیرپله های ساختمان ها در اکثر موارد هیچگونه کاربری نداشته در نتیجه نصب مخزن پلی اتیلن آب ساختمان در این فضا می تواند بسیار مناسب باشد. مخزن زیرپله ای پلی اتیلنی در حال حاضر ، در حجم 500 لیتر ، در شرکت رادمهرپلاست تولید شده و آماده فروش می باشد.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701       6-35204004-035        09911514001

 

As the name implies, stair tanks are designed and manufactured for installation under the stairs of buildings. Undergrounds of buildings in most cases have no use, so the installation of polyethylene water tank in this space can be very convenient. Polyethylene sub-step tank is currently produced in the volume of 500 liters in Radmehrplast company and is ready for sale.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701      035-35204004-6      09911514001

 

کما یوحی الاسم ، تم تصمیم خزانات السلالم وتصنیعها لترکیبها تحت سلالم المبانی. لا فائدة من المبانی تحت الأرض فی معظم الحالات ، لذا فإن ترکیب خزان میاه من البولی إیثیلین فی هذه المساحة یمکن أن یکون مریحًا للغایة. یتم إنتاج الخزان السفلی من البولی إیثیلین حالیًا بحجم 500 لتر فی شرکة Radmehrplast وهو جاهز للبیع.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701        6-35204004-035          09911514001