مزایای مخزن پلی اتیلن : سهولت در جابجایی و نصب مخزن ، مقرون به صرفه بودن مخازن پلی اتیلنی نسبت به مخازن فلزی ، مقاوم در برابر گرما و خوردگی ، آنتی باکتریال و ضدجلبک بودن مخازن پلی اتیلنی ، دارای ابعاد و طرح های مختلف و شکل پذیری ، نگهداری دامنه ی وسیعی از سیالات ، طول عمر بالای این مخازن ، برخی از مخازن باتوجه به درخواست مشتری نسبت به اشعه ی ماورابنفش مقاومت بالایی دارند.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001    -    09910766701  

 

Advantages of polyethylene tank: Ease of moving and installing the tank, cost-effective polyethylene tanks compared to metal tanks, heat and corrosion resistant, antibacterial and anti-algae polyethylene tanks, with different dimensions and designs and ductility, Storage of a wide range of fluids, long life of these tanks, some tanks have a high resistance to ultraviolet rays according to customer request.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001 - 09910766701

 

مزایا خزان البولی إیثیلین: سهولة تحریک الخزان وترکیبه ، خزانات بولی إیثیلین فعالة من حیث التکلفة مقارنة بالخزانات المعدنیة ، خزانات بولی إیثیلین مقاومة للحرارة والتآکل ، مقاومة للبکتیریا ومضادة للطحالب ، بأبعاد وتصامیم مختلفة ولیونة ، تخزین مجموعة واسعة من السوائل ، العمر الطویل لهذه الخزانات ، بعض الخزانات لدیها مقاومة عالیة للأشعة فوق البنفسجیة حسب طلب العمیل.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001 - 09910766701