مزایای مخازن رادمهرپلاست : قیمت این مخازن نسبت به سایر مخازن با جنس های مختلف مقرون صرفه تر است،برای نگهداری دامنه وسیعی از مواد می توان از این مخازن استفاده کرد و با توجه به جنس و ترکیب ساختاری شان می توانند برای مقاصد و اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرند،دارای وزن نسبتا کمی بوده و به راحتی قابل حمل و جابجایی هستند، تمامی مخازن رادمهرپلاست آنتی باکتریال و ضدجلبک هستند.

 

شمراه تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   09911544001   -    09911514001

 

Advantages of Radmehrplast tanks: The price of these tanks is more economical than other tanks with different materials. These tanks can be used to store a wide range of materials, and depending on their material and structural composition, they can be used for different purposes. Used, they weigh relatively little and are easily portable and removable, all Radmehrplast tanks are antibacterial and anti-algae.

 

Contact number to order and get a representative: 09910766701 - 09911544001 - 09911514001

 

مزایا خزانات Radmehrplast: سعر هذه الخزانات أکثر اقتصادا من الخزانات الأخرى ذات المواد المختلفة ، ویمکن استخدام هذه الخزانات لتخزین مجموعة کبیرة من المواد ، ویمکن استخدامها لأغراض مختلفة اعتمادًا على موادها وترکیبها. عند استخدامها ، فهی تزن قلیلًا نسبیًا ویمکن حملها وإزالتها بسهولة ، وجمیع خزانات Radmehrplast مضادة للبکتیریا ومضادة للطحالب.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على مندوب: 09910766701 - 09911544001 - 09911514001