مخزن پلی اتیلن شرکت رادمهرپلاست خوردگی ندارد و زنگ نمی زند. وزن آن کم است و به همین دلیل جابجایی آن بسیار آسان است .کلیه مخازن آنتی باکتریال و ضدجلبک می باشد و همینطور قیمت مخزن پلی اتیلن کمتر از مخزن فلزی یا بتنی است. نصب اتصالات ورودی و خروجی بر روی آن به سادگی قابل انجام است و از همه مهمتر از لحاظ بهداشتی مناسب تر است. مخازن پلی اتیلن مورد استقبال بسیاری از هموطنان می باشد و دلیل این موضوع برتری های مخازن پلی اتیلن نسبت به سایر مخازن ذخیره سازی است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911544001   -   09911514001   -   09910766701

 

Radmehrplast Company's polyethylene tank is not corroded and does not rust. It is light in weight and therefore very easy to move. All tanks are antibacterial and anti-algae and also the price of polyethylene tank is less than metal or concrete tank. Installing input and output connections on it is easy to do and most importantly is more hygienic. Polyethylene tanks are welcomed by many compatriots and the reason for this is the superiority of polyethylene tanks over other storage tanks.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911544001 - 09911514001 - 09910766701

 

خزان البولی إیثیلین الخاص بشرکة Radmehrplast غیر متآکل ولا یصدأ. یتمیز بخفة وزنه وبالتالی سهولة نقله ، وجمیع الخزانات مضادة للبکتیریا ومضادة للطحالب وأیضًا سعر خزان البولی إیثیلین أقل من الخزان المعدنی أو الخرسانی. من السهل القیام بتثبیت توصیلات الإدخال والإخراج والأهم من ذلک أنه أکثر صحیة. یتم الترحیب بخزانات البولی إیثیلین من قبل العدید من المواطنین والسبب فی ذلک هو تفوق خزانات البولی إیثیلین على صهاریج التخزین الأخرى.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911544001 - 09911514001 - 09910766701