تمامی مخازن شرکت رادمهر پلاست به صورت دورانی و یکپارچه تولید می شوند. این روش تولید باعث می شود که ضخامت مخزن در تمام قسمت های آن یکنواخت و یک اندازه باشد. تنظیم ضخامت یا درجه مقاومت به اشعه ماورابنفش با تغییر مقدار مواد اولیه امکان پذیر است. در نهایت تست های تحمل کشش ، ضربات مکانیکی ، کنترل ضخامت و ... بر روی مخزن انجام شده تا محصول نهایی مطابق استاندارد آماده و در بازار عرضه شود.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911544001   -   09910766701   -   09911514001

 

All tanks of Radmehr Plast Company are produced in a circular and integrated manner. This production method makes the thickness of the tank uniform in all its parts. Adjusting the thickness or degree of resistance to ultraviolet radiation is possible by changing the amount of raw materials. Finally, tensile strength tests, mechanical shocks, thickness control, etc. are performed on the tank so that the final product is prepared according to the standard and offered in the market.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911544001 - 09910766701 - 09911514001

 

یتم إنتاج جمیع خزانات شرکة Radmehr Plast بشکل دائری ومتکامل. طریقة الإنتاج هذه تجعل سمک الخزان موحدًا فی جمیع أجزائه. من الممکن تعدیل سماکة أو درجة مقاومة الأشعة فوق البنفسجیة عن طریق تغییر کمیة المواد الخام. أخیرًا ، یتم إجراء اختبارات مقاومة الشد والصدمات المیکانیکیة والتحکم فی السماکة وما إلى ذلک على الخزان بحیث یتم تحضیر المنتج النهائی وفقًا للمعیار ویتم تقدیمه فی السوق.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911544001 - 09910766701 - 09911514001