مخازن شرکت رادمهرپلاست چون به صورت دورانی تولید می شوند از کیفیت بالایی برخوردار هستند و تمام بدنه مخازن از ضخامت یکسانی برخوردار است کلیه مخازن رادمهرپلاست از دوام فوق العاده بالایی برخوردار میباشد و این مخازن به همین دلیل در دمای 70درجه سانتی گراد گرما و 40-درجه سانتی گراد سرما مقاومت می کند و مناسب برای مناطق سردسیر و کویری می باشد و چون از مواد اولیه مرغوب ساخته شده اند خاصیت ضدخوردگی دارند و برای ذخیره هرنوع مواد شیمیایی و اسیدی مناسب می باشد.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش واخذ نمایندگی:  09911514001     -    09911544001    -    09910766701

 

Radmehrplast tanks have a high quality because they are produced in a circular manner and the whole body of the tanks has the same thickness. All Radmehrplast tanks have an extremely high durability and therefore these tanks are heated to 70 ° C and 40 ° C. It withstands cold temperatures and is suitable for cold and desert areas, and because they are made of high quality raw materials, they have anti-corrosion properties and are suitable for storing all kinds of chemicals and acids.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001    -     09911544001    -    09910766701

 

تتمیز خزانات Radmehrplast بجودة عالیة لأنها یتم إنتاجها بطریقة دائریة ویکون جسم الخزانات بالکامل بنفس السماکة. تتمتع جمیع خزانات Radmehrplast بمتانة عالیة للغایة وبالتالی یتم تسخین هذه الخزانات إلى 70 درجة مئویة و 40 درجة مئویة. مقاوم للبرودة ومناسب للمناطق الباردة والصحراویة ولأنها مصنوعة من مواد خام عالیة الجودة فلها خصائص مقاومة للتآکل ومناسبة لتخزین جمیع أنواع الکیماویات والأحماض.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001      -    09911544001    -     09910766701