از مخزن پلی اتیلن زیر پله معمولا برای مصارف خانگی قابل استفاده است مخصوصا در اماکن و ساختمان هایی که از فضای کافی برای قرار گرفتن انواع منبع های پلی اتیلن برخوردار نیستند. چون این نوع مخزن در زیر پله ها قرار گرفته و چندان فضای زیادی را اشغال نمی کند بنابر این به طور کلی معمولا فضای ایجاد شده در زیر راه پله ها مکان مناسبی برای قرار گیری این نوع مخازن است. مخازن زیر پله رادمهر پلاستدر دو نوع تک لایه و سه لایه تولید می شوند.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001     -     09911544001     -     09910766701

 

The polyethylene tank under the stairs can usually be used for domestic purposes, especially in places and buildings that do not have enough space to accommodate a variety of polyethylene sources. Because this type of tank is located under the stairs and does not take up much space, so in general, the space created under the stairs is usually a good place to place this type of tank. Radmehr Plast stair tanks are produced in two types of single layer and three layers.


Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001     -      09911544001    -      09910766701

 

یمکن عادةً استخدام خزان البولی إیثیلین الموجود أسفل الدرج للأغراض المنزلیة ، خاصة فی الأماکن والمبانی التی لا تحتوی على مساحة کافیة لاستیعاب مجموعة متنوعة من مصادر البولی إیثیلین. لأن هذا النوع من الخزانات یقع تحت الدرج ولا یشغل مساحة کبیرة ، لذلک بشکل عام ، تکون المساحة التی تم إنشاؤها أسفل الدرج مکانًا جیدًا لوضع هذا النوع من الخزانات. یتم إنتاج خزانات السلم Radmehr Plast فی نوعین من طبقة واحدة وثلاث طبقات.


رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001      -     09911544001     -     09910766701