مخازن بیضی رادمهر پلاست برای استفاده و ذخیره آب ، مواد لبنی ، مایعات شیمیایی ، مایعات خوراکی و ... مناسب است و در مصارف خانگی ، صنایع غذایی ، شیمیایی ، بهداشتی ، دامپروری و ... کاربرد دارد. مخازن رادمهر پلاست از جمله مخازن بیضی از مواد اولیه فود گرید 3840 تبریز ساخته شده و می تواند آب را برای مدت طولانی بدون تغییر در رنگ ، بو و مزه نگهداری کند . نام تجاری و حجم هر محصول نیز روی آن حک شده است.

https://radmehrplast.com/

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :09911514001   -  09910766701

 

Radmehr Plast oval tanks are suitable for using and storing water, dairy products, chemical liquids, food liquids, etc., and are used in household, food, chemical, health, animal husbandry, etc. Radmehr Plast tanks, including oval tanks, are made of food grade 3840 Tabriz raw materials and can hold water for a long time without changing the color, smell and taste. The brand and volume of each product is also engraved on it.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001  - 09910766701

 

تعتبر خزانات Radmehr Plast البیضاویة مناسبة لاستخدام وتخزین المیاه ومنتجات الألبان والسوائل الکیمیائیة وسوائل الطعام وما إلى ذلک ، وتستخدم فی الأغراض المنزلیة والغذائیة والکیماویة والصحیة وتربیة الحیوانات ، إلخ. خزانات Radmehr Plast ، بما فی ذلک الخزانات البیضاویة ، مصنوعة من مواد خام تبریز بدرجة الغذاء 3840 ویمکنها الاحتفاظ بالمیاه لفترة طویلة دون تغییر اللون والرائحة والطعم. کما تم نقش العلامة التجاریة وحجم کل منتج علیها.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001  - 09910766701

مخزن 2000 لیتری سمپاش بیضی رادمهرپلاست