تولید مخزن آب فروش مخزن آب در یزد

تولید وفروش مخزن پلی اتیلن آب در یزد تولید وفروش مخزن آب و مواد شیمیایی در یزد

۵۶ مطلب در مرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

مخازن زیر پله ای رادمهرپلاست

تانکر زیرپله ای کاملا مشخص است برای چه منظوری طراحی و تولید شده است. با استفاده از مخزن زیر راه پله ای به راحتی می توانید از تمامی فضای قابل نصب زیر راه پله ها برای ذخیره سازی آب شرب استفاده نمایید. تمامی مخازن شرکت رادمهرپلاست از جمله مخازن زیرپله ای ، از پلی اتیلن فود گرید 3840 تبریز تولید شده که از مرغوب ترین مواد اولیه می باشد و بیشتر از 25 سال ماندگاری و عمر مفید دارد.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

It is quite clear for what purpose the submarine tanker was designed and built. Using the stairwell, you can easily use all the space that can be installed under the stairs to store drinking water. All tanks of Radmehrplast Company, including sub-step tanks, are made of polyethylene food grade 3840 Tabriz, which is one of the best raw materials and has a shelf life of more than 25 years.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

إن الناقلة الفرعیة واضحة تمامًا لأی غرض تم تصمیمها وبناؤها. باستخدام بئر السلم ، یمکنک بسهولة استخدام کل المساحة التی یمکن تثبیتها أسفل الدرج لتخزین میاه الشرب. جمیع خزانات شرکة Radmehrplast بما فی ذلک خزانات الدرجات الفرعیة مصنوعة من البولی إیثیلین الغذائی بدرجة 3840 تبریز والذی یعتبر من أفضل المواد الخام ویبلغ عمره الافتراضی أکثر من 25 عامًا.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883

۰۳ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهران مشایخ

تانکر آب پلاستیکی مکعبی یا کتابی

اگر محل نصب یا راه رو ها و درب های باریکی دارید تانکر آب پلاستیکی مکعبی یا کتابی پیشنهاد می شود. قیمت تانکر آب یا مخزن پلاستیکی به نسبت سایر تانکر ها بالاتر است و این افزایش قیمت به دلیل نوع طراحی آنها و نیاز به استفاده از مواد اولیه بیشتر می باشد. نظافت و تمیزکاری این تانکر ها نیز نسبت به نوع عمودی یا افقی سخت تر است و به همین دلیل فقط در شرایط  خاص پیشنهاد می شوند.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

If you have an installation site or narrow corridors and doors, a cubic plastic water tank or a book is recommended. The price of a water tanker or plastic tank is higher than other tankers, and this price increase is due to their design and the need to use more raw materials. These tankers are also more difficult to clean than the vertical or horizontal type and are therefore only recommended in certain situations.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

إذا کان لدیک موقع ترکیب أو ممرات وأبواب ضیقة ، فیوصى باستخدام خزان میاه بلاستیکی مکعب أو کتاب. سعر صهریج المیاه أو الخزان البلاستیکی أعلى من الصهاریج الأخرى ، ویرجع هذا الارتفاع فی الأسعار إلى تصمیمها والحاجة إلى استخدام المزید من المواد الخام. کما أن تنظیف هذه الصهاریج أکثر صعوبة من النوع الرأسی أو الأفقی ولذلک یوصى به فقط فی مواقف معینة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 009135375883   -    9131593608    -    09910766701  

 

۰۳ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهران مشایخ

تانکر های آب پلاستیکی عمودی رادمهرپلاست

متداول ترین قالب تانکر های آب پلاستیکی (مخازن پلی اتیلن) د رجهان ، تانکر های پلاستیکی عمودی هستند. تانکر آب پلاستیکی عمودی ارزان ترین مدل از انواع تانکر های پلی اتیلنی هستند و اگر در محل نصب محدودیت ارتفاع ندارید و محل نصب در برابر وزش باد های شدید قرار نمی گیرد بهترین انتخاب مخازن پلی اتیلنی عمودی هستند.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

The most common plastic water tankers (polyethylene tanks) in the world are vertical plastic tankers. Vertical plastic water tanks are the cheapest models of polyethylene tanks and if you do not have a height limit at the installation site and the installation site is not exposed to strong winds, vertical polyethylene tanks are the best choice.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

صهاریج المیاه البلاستیکیة الأکثر شیوعًا (خزانات البولی إیثیلین) فی العالم هی ناقلات البلاستیک العمودیة. خزانات المیاه البلاستیکیة العمودیة هی أرخص نماذج خزانات البولی إیثیلین وإذا لم یکن لدیک حد للارتفاع فی موقع الترکیب ولم یتعرض موقع الترکیب لریاح قویة ، فإن خزانات البولی إیثیلین الرأسیة هی الخیار الأفضل.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -   09135375883

۰۳ مرداد ۰۰ ، ۰۹:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهران مشایخ

تانکر های آب پلاستیکی افقی رادمهرپلاست

تانکر های آب پلاستیکی افقی شبیه تانکر های فلزی قدیمی که به صورت پایه دار بودند تولید می شود. این نوع شکل طراحی باعث می شود تا ارتفاع این مخزن ها کم باشد و همچنین به دلیل سطح مقطعی که دارند فشار کمتری به یک نقطه از سطح محل نصب وارد نماید. به همین دلیل برای نصب در پشت بام ها تانکر های آب پلاستیکی افقی پیشنهاد می شود.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

Horizontal plastic water tanks are similar to the old metal tankers that were built with a base. This type of design makes the height of these tanks low and also because of their cross-sectional area, less pressure is applied to a point on the surface of the installation site. For this reason, horizontal plastic water tanks are recommended for installation on roofs.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

تشبه خزانات المیاه البلاستیکیة الأفقیة صهاریج المیاه المعدنیة القدیمة التی تم بناؤها بقاعدة. هذا النوع من التصمیم یجعل ارتفاع هذه الخزانات منخفضًا وأیضًا بسبب مساحة المقطع العرضی ، یتم تطبیق ضغط أقل على نقطة على سطح موقع التثبیت. لهذا السبب ، یوصى بترکیب خزانات میاه بلاستیکیة أفقیة على الأسطح.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883

۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهران مشایخ

انواع مخازن پلاستیکی رادمهرپلاست

انواع تانکر آب پلی اتیلن یا تانکر پلاستیکی در شکل ها و ابعاد مختلف بنا به نیاز مشتریان تولید می شود. در حال حاضر تانکر های آب شرکت رادمهرپلاست در شکل های افقی یا خوابیده ، عمودی یا ایستاده ، بیضی ، زیرپله و سمپاش قابل تولید است. این مخازن در حجم های مختلف نیز ارائه شده و دارای 10 ضمانت نامه کتبی و 12 خدمات پس از فروش می باشد.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608    -    09910766701    -    09135375883

 

Types of polyethylene water tanks or plastic tanks are produced in different shapes and dimensions according to customer needs. At present, Radmehrplast water tankers can be produced in horizontal or lying, vertical or standing, oval, underpass and sprayer forms. These tanks are also offered in different volumes and have 10 written warranties and 12 after-sales services.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

یتم إنتاج أنواع صهاریج المیاه المصنوعة من البولی إیثیلین أو الصهاریج البلاستیکیة بأشکال وأبعاد مختلفة وفقًا لاحتیاجات العملاء. فی الوقت الحاضر ، یمکن إنتاج صهاریج المیاه Radmehrplast فی أشکال أفقیة أو أفقیة ، رأسیة أو قائمة ، بیضاویة ، ممر سفلی وبخاخ. یتم تقدیم هذه الخزانات أیضًا بأحجام مختلفة ولدیها 10 ضمانات مکتوبة و 12 خدمة ما بعد البیع.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883

۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهران مشایخ

قیمت تانکر های آب پلاستیکی رادمهرپلاست

قیمت تانکر های آب پلاستیکی نسبت به تانکر های فلزی بسیار کمتر است. متاسفانه به دلیل افزایش قیمت فلزات ، تولید تانکر های فلزی برای کاربری های معمولی به صرفه نبوده و حتی کارخانجات بزرگ در حوزه صنایع غذایی نیز به سمت استفاده از مخازن پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن های درجه یک رفته اند. خوشبختانه در فروشگاه و وب سایت شرکت رادمهرپلاست انواع مخازن پلی اتیلنی با قیمت های بسیار مناسب موجود است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608    -    09910766701    -    09135375883

 

Plastic water tanks are much cheaper than metal tanks. Unfortunately, due to rising metal prices, the production of metal tankers for conventional uses has not been cost-effective, and even large factories in the food industry have moved to using plastic tanks made of first-class polyethylene. Fortunately, in the store and website of Radmehrplast company, all kinds of polyethylene tanks are available at very reasonable prices.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

صهاریج المیاه البلاستیکیة أرخص بکثیر من صهاریج المیاه المعدنیة. لسوء الحظ ، نظرًا لارتفاع أسعار المعادن ، لم یکن إنتاج الناقلات المعدنیة للاستخدامات التقلیدیة مجدیًا من حیث التکلفة ، وحتى المصانع الکبیرة فی صناعة الأغذیة انتقلت إلى استخدام الخزانات البلاستیکیة المصنوعة من البولی إیثیلین من الدرجة الأولى. لحسن الحظ ، فی متجر وموقع شرکة Radmehrplast ، تتوفر جمیع أنواع خزانات البولی إیثیلین بأسعار معقولة جدًا.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883

۰۲ مرداد ۰۰ ، ۰۹:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهران مشایخ